این کشور که غرق شور حسینیه

مدیون نام خمینیه اون عشق لم یزلی

می مونه تا وقت سر زدن آفتاب

بیرق سبز ابوتراب رو دوش سید علی

ما پیروی می کنیم از ماه آب آور

تا باشه تو سینه نفس تا دم آخر

ایشالا همه می مونیم حامی رهبر

تو شب غربت نور ره ماست

جلوه صبح مهر و ماه ماست

 مطالب مرتبط