هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست
 حسین معنی آزادی است
 حسین چشمه خوبی ها
 حسین برکت این دنیا
 حسین پاکی بارانها
 حسین روشنی جانها
 بابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی
 همه وجودم گرفته، به هوای تو شور و حالی
 عشق پا برجاست، زندگی زیباست
 تا دلا دست، ابی عبدالله ست
 «ابی عبدالله...»
 
 هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست
 شهید آیه شیدایی ست
 شهید دسته گل پرپر
 شهید هدیه یک مادر
 در این لشکر عاشقها
 مرا، هم بپذیر آقا
 بِاَبی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی
 جایی بده کنج حریمت، به کبوتر خسته بالی
 عشق یعنی آه، در دل سنگر
 شوق دیدارِ، آن شهِ بی سر
 «ابی عبدالله...»
 
 هیچ لحظه ای مثل دیدن مولا نیست
 ظهور اول زیباییست
 ظهور مژده عاشورا
 ظهور دلخوشی دنیا
 کجاست وارث این پرچم؟
 کجاست صاحب این ماتم؟
 بِاَبی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی
 سر و دل و جان میدهم تا تو بدهی اذن وصالی
 از تبار حسین، یادگار علی ست
 او که در دستش، ذوالفقار علی ست
 «یااباصالح»مطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش