هر شب تنها

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

هر شب تنها 

بوی پیرهن خونی تو 

منو میبره سمت گودال

هر شب صد بار 

تو رو میکشنت جلو چشمای خیسم

میرم از حال 

نیستی جونم 

شبا آستین پیرهنتو میزارم من

روی شونم 
مطالب مرتبط