من زینب صبور تو بودم ولی حسین

هنگام قتل صبر تو صبرم تمام شد

دیدم که جای آب لبت نیزه می خورد

از آن به بعد آب به لبها حرام شد

ای احترام واجب زینب دم غروب

عریان شدی و جسم تو بی احترام شد

خیلی نگاهشان به من اذیت کننده بود

دور و بر تو دور و برم ازدحام شد

بعد از عبور چکمه شمر از تنت حسین

صحبت ز نعل های سواره نظام شد

کارت کجا کشیده که پرده نشین شهر

با شمر بد دهن سر تو همکلام شد

 

mohjat.netمطالب مرتبط

 به رسم ادب به رسم وفا
به رسم ادب به رسم وفا

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش
به عزت و شرف لا اله الا الله
به عزت و شرف لا اله الا الله

چهار شنبه, 08 آذر 1402

پخش
کار همه رو راه انداختی
کار همه رو راه انداختی

چهار شنبه, 04 مرداد 1402

پخش