میرسد از کربلای تو

صدای تو 

ما همه تحت لوای تو 

فدای تو 

میرسد از کربلای تو

صدای تو 

ما همه تحت لوای تو 

فدای تو 

میرسد از کربلای تو

صدای تو 

ما همه تحت لوای تو 

فدای تو 

میرسد از کربلای تو

صدای تو 

ما همه تحت لوای تو 

فدای تو 

این همه بیرق عزاداری

علم یاری است و بیداری 

ما اصحاب کربلاییم 

یاران خون خداییم 
مطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش