شور | شمر از تو گودال فهمیده انگار

امیر کرمانشاهی

بیشتر

شمر از تو گودال فهمیده انگار


که از کمر قامت تو شده خم بعد از علمدار


داره سمت گودال عجولانه میره


چرا زینب چشم رباب و میگیره


با چکمه روی سینه وای میشینه وای


نبرید وای رقیه میبینه وای
مطالب مرتبط