خبر نبی ست در این جمله مبتدا علی است

هم ابتدا علی است و هم انتها علی است

اگر شکاف یمانی مؤید حج است

منا و مشعر علی ، مروه و صفا علی است

دو دسته اند خلایق به دادگاه خدا

کسی که بی علی است و کسی که با علی است

اگر علیست یدالله باشد ای زاهد

تو را خداست در این عالم و مرا علی است

علی بس است که فهمیده ام زِ رَدُ الشمس

کسی که کرده قضا را فقط ادا علی است

ظرافتی ست در این کفر تازه از این پس

نگو علیست خدا نَه بگو خدا علی است

نبی که دست علی را گرفت دانستم

تمام کار جهان دست مرتضی علی است

رضای حق به رضای رضاست وابسته

و آنکه داشته است از رضا ، رضا علی است

دوتا به کرب و بلا و چهارتا معصوم

حوائج همه در دست چهارتا علی است

حسین رفت به گودال تا عیان بشود

شهید واقعی دشت کربلا علی است


 مطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش