در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون 

یاد شلمچه یاد فکه یاد مجنون

یاد شهیدایی که در خون آرمیدند

با رمز یا زهرا حاسه آفریدند 

یا زهرا یا زهرا 

ای مادر ای مادر ای مادر

یا زهرا یا زهرا 

ای مادر ای مادر ای مادر مطالب مرتبط