زمینه | شیر زن کربلا زینب زینب

امیر کرمانشاهی

بیشتر

شیر زن کربلا زینب زینب


نائبه المرتضی زینب زینب


.


علمداره سپهداره ، خون حسینه


به ما امرش شده واجب ؛ جون حسینه


حمکش ، قانون حسینه


.


دختر ِ حیدر ، آره کوثری نسله


خادمش اباالفضله حضرت عقیله


.


حمزه و جعفر ، دیدبان درگاهش


فرش مخمل راهش ، بال جبرئیله


.


شیر زن کربلا زینب زینب


نائبه المرتضی زینب زینب


.


علمداره ، سپهداره ، خون حسینه


به ما امرش شده واجب جون حسینه


حمکش قانون حسینه


.


دختر حیدر ، آره کوثری نسله


خادمش ابالفضله ؛ حضرت عقیله


.


حمزه و جعفر ، دیدبان درگاهش


فرش مخمل راهش ، بال جبرئیله


.


زن مگو خاک درش نقش جبین


زن مگو دست خدا در آستین


.


زن مگو مرد آفرین روزگار


زن مگو بنت الجلال اخت الوقار


.


به اسم هو قسم بانو ؛ آیه ی زهراست


آره سایه ش توی محشر ؛ سایه ی زهراست


زینب آرایه ی زهزاست


.


خوب اومد فالش اون که توی این مکتب


پای حضرت زینب میشه سر سپرده


.


خوش به اقبالش اون که تو صف محشر


رو پیرهن سیاهش مهر زینبیه خورده


.


شیر زن کربلا زینب زینب


نائبه المرتضی زینب زینب


.


نقش شده بر علم زینب زینب


رمز دفاع از حرم زینب زینب


.


یه رزمنده م که سربندم می کنه اثبات


شعف میده بهم این ذکر اکثر اوقات


ای جانم عمه ی سادات


.


دیگه نزدیکه با عنایت زهرا


روزگار پیروزی ؛ این سُرور سینه س


.


باورم اینه با مدافعان تو


بعد فتح سوریه نوبت مدینه س


.


.


.
مطالب مرتبط