السلام ای بدن بی سر گرما دیده
 السلام ای سر مجروح کلیسا دیده
 با چه وضعی ته گودال کشاندند تورا
 ما شنیدیم ولی زینب کبری دیده
 ای به قربان نگاهش که از این دشت بلا
 هر بلایی به سرش آمده زیبا دیده
 زینت دوش نبی بودی و بی وجدان ها
 سر بریدند و گرفتند تو را نادیده
 ای که شد مهریه ی مادر تو آب فرات
 ترک روی لبت را لب دریا دیده؟!
 خنجر انداخت مسیحی و مسلمان برگشت
 به گمانم ته گودال مسیحا دیده
 ای عزیزی که تنت پیش همه عریان شد
 بر سر پیرهنت فاطمه دعوا دیده
 دختری که همه ی دلخوشی اش بابا بود
 عوض دیدن بابا ، سر بابا دیدهمطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش