زمینه | یکسال و نیم بی تو هرلحظه گریه کردم

امیر کرمانشاهی

بیشتر

یکسال و نیم بی تو هرلحظه گریه کردم

هرجا خرابه دیدم یاد رقیه کردم

هرجا که می دیدم یک گمشده پرپر

آهسته می گفتم ای وای علی اکبر
مطالب مرتبط