همه ی بعثت احمد مختار
 بوده بر محور حیدر كرار
 قسم به داور
 حق پیمبر
 دین خدا نیست به جز عشق به حیدر
 علی مولا،علی مولا،علی علی مولا ،حیدر،علی مولا
 در حریم علی گوشه نشینم
 تا مگر روی مهدی را ببینم
 ماه منیرم
 برات بمیرم
 تویی امیرم
 قلبم و دادم به تو پس نمی گیرم
 علی مولا،علی مولا،علی علی مولا ،حیدر،علی مولا
 مشب از عشق تو مست و خرابم
 ساقی از لطف خود داده شرابم
 مست نگارم
 باده گسارم
 بر در میخانه ی تو سابقه دارم
 علی مولا،علی مولا،علی علی مولا ،حیدر،علی مولا
 مست ولایم
 غرق عطایم
 منتظر اجازه ی كرببلایم
 علی مولا،علی مولا،علی علی مولا ،حیدر،علی مولامطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش