شهدا رفتن سوی ثارالله 

جبهه ها داره بوس ثارالله

پرواز عاشقا از کرخه تا کارون 

بوی بهشت آید از فکه تا مجنون

عشق است در راه حسین سر سپردن

عشق است رخسار حسین دیدن و میردن 

چقدر خوبه آخرش شهادت باشه 

چقدر خوبه آخرش شهادت باشه 

حسین جانم آخرین عبارت باشهمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش