بزرگترین سرمایه

عبدالرضاهلالی

بیشتر

بزرگترین سرمایه 

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

بزرگترین سرمایه 

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

ولم کنه بیچارم 

همش میگم با یارم 

که من تو رو دوست دارم 
مطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش