خوشا بحال من که او شد یارم
 علی مرتضی بود دلدارم
 شنیدم آخرین نفس می‌آید
 که کشته مرده شب دیدارم
 اولین امام، آخرین کلام
 اولین قیام، آخرین سلام
 اولین امید، آخرین امید
 اولین نگاه، آخرین پناه
 حجت کردگار علی علی علی علی
 صاحب ذوالفقار علی علی علی علی
 
 به هر طرف نشان او می‌جویم
 ز کشتگان آن کمان‌ابرویم
 نفس نفس نفس نفس هر لحظه
 علی علی علی علی میگویم
 شاه عاشقان، ماه عاشقان
 هر اشاره‌اش، راه عاشقان
 عشقِ عشقِ عشق، عقلِ عقلِ عقل
 نورِ نورِ نور، جانِ جانِ جان
 حجت کردگار علی علی علی علی
 صاحب ذوالفقار علی علی علی علیمطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش