یا حضرت والی الولی

یا علی

صاحب شمشیر سیقلی 

یا علی

از پیکرش یل های عرب 

جا خوردن 

مغلوبه رو در روش هر یلی 

یا علی 

ید الله شده میمنه تا میسره حرف اسدالله 

چه طوفانی به پا کرده تو میدون ولی الله

گره زده به هم لشکر دشمن به والله 

به والله چه عشقی میکنه بعد نبردش ثارالله 

عجب ولوله ای افتاده بین خلق الله

میگه مالک اشتر یا علی جان ایول اللهمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش