شب های دلتنگی | دوستت دارم حسین |حاج ذبیح الله ترابی

سایر ذاکرین

بیشتر

ای که نور مهر و ماهی دوستت دارم حسین

مظهر لطف الاهی دوستت دارم حسین

هستی من را خدا با مهر تو پیوسته است

یا بخواهی یا نخواهی دوستت دارم حسین
مطالب مرتبط