زن اگه عقلیه هاشیمه

رفته به علی 

هر جلوه علی

زن اگه عقلیه هاشیمه 

رفته به علی 

هر جلوه علی 

خطبه میخونه و غوغا میکنه

هم شان علی 

با لحن علی 

اگه میدون میرفت این زن بود

هم رزم علی

با عزم علی 
مطالب مرتبط

رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش