واسم اسم تو شیرین ترین اسمه

امیر عباسی

بیشتر

واسم اسم تو شیرین ترین اسمه
به اسم تو قسم خیلی می خوامت
همه دنیا رو می دم پای عشقت
که حتی باشم اون دنیا غلامت
 
به غلامت قنبر غلامتم حیدر
به خدا تا آخر غلامتم حیدر
می خونم تو محشر غلامتم حیدر
 
غلامتم غلامتم غلامتم
کشته مرده ی مرامتم
 
بگردم همه عالم رو ببینم
جایی صحن و سرای تو نمیشه
واسم قصر طلایی بهشت هم
باز ایوون طلای تو نمیشه
 
علی عالی اعلا اسیرتم آقا
به عزیزت زهرا اسیرتم آقا
شده ذکرم هر جا اسیرتم آقا
 
اسیرتم اسیرتم اسیرتم
بچه شیعه ی غدیرتم
 
چقد دوست دارم ایوون نجف رو
چقدر حال و هوای تو رو دارم
خدا رو قسمش می دم به زهرا
که سر روی ضریح تو بذارم
 
به ضریت دل بستم گدای تو هستم
به نگاهی مستم گدای تو هستم
بگیر آقا دستم گدای تو هستم
 
گدای تو گدای تو گدای تو
هستم وقف بچه های تو
 مطالب مرتبط