غار حرا یا که بهشته

که میاد از آسمون فرشته 

از روز اول ولادیتش رو 

خدا به ملک دل ها نوشته 

موسم رحمته عید نوبته 

اقرا بسم ربک المحمد 

ذکر لبای جبرییل 

حالا خورشید دو عالم 

ماه دل آرای قبیله 

یا حضرت طاها آقام رسول اللهمطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش