گره خورده دل پریشونم

به رشته عشق دلبر من 

گره خورده دل پریشونم

به رشته عشق دلبر من 

شکر حق که از بچگی آقا 

سایه ی تو افتاد رو سر من 

شده روشن دل و دین جونم 

از برکت اسم پاک تو 

به کل سیاره ها نمیدم به خدا 

یه مشت از خاک پای تو 
مطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش