من از ضریحت آقا

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

من از ضریحت آقا 

شراب ناب میگیرم 

گناهمو میریزم 

به جاش ثواب میگیرم

گناهمو میریزم 

به جاش ثواب میگیرم 

مست تو شدن حلال در دین ماست

من حیدری ام سرم همیشه بالاست

تفسیر شب لیله الاسرار این است

هر جا که خدا هست علی هست آنجا
مطالب مرتبط