پدر نگو تاج سر تموم دنیا بگو

مجتبی رمضانی

بیشتر

پدر نگو تاج سر تموم دنیا بگو

پسر بگو ماه شبای ام لیلا بگو 

پدر و پسر رو خورشید خونه زهرا بگو

پدر و پسر رو خورشید خونه زهرا بگو 

ای جان به ستاره و قمر هاش

دریا چه قشنگه با گوهرهاش 

ای جان به حسین و گل پسر هاش

شهزاده دلداده به به به ای آقا زاده

شهزاده دلداده به به به ای آقا زادهمطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش