دوست دارم گره خورده به تو کارم

محسن عرب خالقی

بیشتر

دوست دارم 

گره خورده به تو کارم

تویی گرمی بازارم 

قسم میخورم ای یارم 

به غیر کف پای تو 

سرم رو جای دیگه نمیزارم 

دوست دارم 

گره خورده به تو کارم

تویی گرمی بازارم 

قسم میخورم ای یارم 

به غیر کف پای تو 

سرم رو جای دیگه نمیزارم 

شور شیرین روی لب های من

عشق بی انتهای دنیای من 

تو هستی اونکه میمونه پای من 

آقای من 

من مور و تو سلیمانم 

حسین جانم حسین جانم 

جانم جانم جانم حسین جانم 

من مور و تو سلیمانم 

حسین جانم حسین جانم 

جانم جانم جانم حسین جانممطالب مرتبط