کار تو سروری و کار منم نوکری

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

کار تو سروری و کار منم نوکری

عشقت آقا تو دلم ارثیه ی مادری 

هیچ وقت از یادم نمیره جمله مادرم 

که بهم گفت پسرم نذر علی اکبری 

خوشحالم از اینکه گذرم دور و برت افتاده 

شیش دونگ قلبم رو من به نام تو زدم شهزاده 

خوشبخته هر کی که دلش دست تو آقا داده

خوشحالم از اینکه گذرم دور و برت افتاده 

شیش دونگ قلبم رو من به نام تو زدم شهزاده 

خوشبخته هر کی که دلش دست تو آقا دادهمطالب مرتبط