آرزومه تا آخر دنیا یا رقیه بگم
 تو شلوغی محشر کبری یا رقیه بگم
 فارغ از غم و درد و گزندم
 دل به عشق رقیه می بندم
 چونکه نوکرم آبرومندم
 یا رقیه مدد
 روز و شبه منه هزار ساله که نغمه ی لب منه
 رقیه دین و مذهب منه
 ریحانه الحسین رقیه جان رقیه جان مدد
 من به شوق زیارت بی بی زندگی می کنم
 من خدا رو به عشق رقیه بندگی می کنم
 فخرم اینه که خادمشم من
 ناز نوکراشم می کشم من
 کاش می شد سگ بی بی بشم من
 یا رقیه مدد
 ملیکه ی دلم در خونه ی تو یه عمره سائلم
 اسیرتم منو نکن ولم نکن ولم نکن ولم
 ریحانه الحسین رقیه جان رقیه جان مدد
 منکرین وجود رقیه جاهلند به خدا
 اهل حق نمی دونمشون چون باطلن به خدا
 دشمناش همه هیزم نارن
 پست و رذلن و مایه ی عارن
 چون نشونه ی پاکی ندارن
 یا رقیه مدد
 شبیه فاطمه زینت شونه های شاه علقمه
 دوستت دارم تو یه عالمه یه عالمه یه عالمه
 ریحانه الحسین رقیه جان رقیه جان مددمطالب مرتبط

 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش
 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین
رفیق روزگار بی کسیم امام حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش