آبروی دنیا علیه

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

آبروی دنیا علیه

جانشین طاها علیه

عشق بی بی زهرا علیه

تا همیشه مولا علیه

سر و کار ما با علیه

ذکر هر روز ما علیه

انا مغلوب علی غالب

انا عبد و علی صاحب

می زنم جار که مولامه

علی ابن ابی طالب

وقار داره

با شکوهه وقتی ذوالفقار داره

توی هر دو عالم اعتبار داره

نوکری کردنش افتخار داره

علی مولا   مولا مولا مولا

بین طوفان ساحل علیه

حضرت دریادل علیه

مرز حق و باطل علیه

انسان کامل علیه

به خدایی مایل علیه

ذکر توو هر محفل علیه

أنا سائل علی سلطان

أنا شیعه علی قرآن

رو زبونم همین جمله ست

مددی یا شه مردان

حسین داری

تو عجب جایی توو عالمین داری

توی خونه ت دو تا نورعین داری

تو فقط هستی که زینبین داری

علی مولا

 مطالب مرتبط