تو بالایی و منم خاک پات
 تو پیدایی و منم نا کجا
 محال بشه دل از تو جدا
 تویی تویی تو دختر شاه کربلا
 وقتی گرم آغوش حسینی
 ارباب داره دنیا رو تو دستاش
 زینب زیر لب میگه به عباس
 ای جان لبخندش رفته به باباش
 امید دنیایی دلبند بابایی
 سر تا پا زهرایی
 تویی تویی تو دختر شاه کربلا
 تو بالایی و منم خاک پات
 تو پیدایی و منم نا کجا
 محال بشه دل از تو جدا
 تویی تویی تو دختر شاه کربلا
 رقیه رقیه رقیهمطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش