باز میخونم تو لحظه ی تحویل امسال


مُحول الحول و الاحوال


ولی نَه شادم و نَه خوشحال


عید شیعه وقت ظهورته آقاجون


منو ببین تو با دل خون


شدم دوباره باز هراسون


اومدم پیشت گدایی


بسه دیگه این جدایی


آقاجون تورو خدا بگو کجایی


… آقاجون دردت به جونم ، آقاجونِ مهربونم …


خوب میدونی منم سگ آواره ی تو


آواره و بیچاره ی تو


منتظر اشاره ی تو


وقتی شادم که تو به روی من بخندی


قلاده گردنم ببندی


از من نبینی تو دورنگی


اومدم پیشت گدایی


بسه دیگه این جدایی


آقاجون تورو خدا بگو کجایی


… آقاجون دردت به جونم ، آقاجونِ مهربونم …


غصه خوردم اگر که قلب تو شکستم


به پام نشستی و نَشِستم


رو خوبیات چشامو بستم


اگه مُردم بیا نگن صاحب نداره


نذار چشات واسم بباره


این رسم تلخ روزگاره


اگه عاشقی حقیرم


اگه حقمه بمیرم


بذار وقت جون دادن دستای گرمتو بگیرم


… آقاجون دردت به جونم ، آقاجونِ مهربونم …


من همونم همیشه از همه فراری


که جز شما نداره یاری


شاید منو بجا نیاری


مهربونم بازم برات غزل سرودم


نگی به یاد تو نبودم


تویی تموم تار و پودم


منو از خودت نرونم


بذار عاشقت بمونم


بذار تا نفس دارم از تو و خوبیات بخونم


… آقاجون دردت به جونم ، آقاجونِ مهربونم …
مطالب مرتبط