تو دلای شکسته بارقه ی امیده 

گوشه ی هر خونه ای یه وصیت شهیده 

نکنه خاک بخوره مثل قرآنی که روی طاقچه هاست

نکنه خاک بخوره اینا گنجه که توی دستای ماست 

نکنه خاک بخوره اینا خط شهداست 

نکنه خاک بخوره مثل قرآنی که روی طاقچه هاست

نکنه خاک بخوره اینا گنجه که توی دستای ماست 

نکنه خاک بخوره اینا خط شهداست 

وصیت شهدا ...مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش