منو این دست خالی یا رب العفو

منو آشفته حالی یا رب العفو 

منو عصیان و منو این رو سیاهی 

تباهی و تباهی و تباهی 

خجالت میکشم شرمنده هستم 

که بی یاد تو عمری زنده هستم 

درونم باز جنجالیست یا رب 

که دستم این چنین خالیست یا رب 
مطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش