دنیای بی حسین معنایی نداره

دنیای بی حسین معنایی نداره 

این دنیا برای ما جایی نداره 

این دنیا برای ما جایی نداره

دنیای بی حسین معنایی نداره

دنیای بی حسین معنایی نداره 

این دنیا برای ما جایی نداره 

این دنیا برای ما جایی نداره

مطالب مرتبط

بسم الرب الشهید
بسم الرب الشهید

یک شنبه, 28 دی 1399

پخش
حالا اومدی
حالا اومدی

جمعه, 22 مرداد 1400

پخش