آن تندباد تیر ، بگو با تنت چه کرد ؟
 با قلب مثل آینه ‌ی روشنت ، چه کرد ؟
 وقتی که عرش را به تلاطم کشیده است
 با ما ، ببین که روضه‌ ی افتادنت چه کرد
 می‌ گفت روضه‌ خوان : که تنت غرق تیر بود
 هر تیر ، واژگون که شدی ، با تنت چه کرد ؟
 افتادی و سه ساله خبر دارد و خدا
 بر خاک ، سنگ ، با رخِ بی‌ جوشنت چه کرد
 انداخت این سه شعبه تو را ، باغبان ! ببین
 با حلق نازکِ گل در گلشنت ، چه کرد ؟
 جان داد خواهرت ، به خدا ! تا که دید ، شمر
 با چکمه ، در کشاکشِ جان دادنت ، چه کرد
 ای بوسه ‌گاه مادر دریا ، گلوی تو !
 آن تیغ کُند ، با رگ و با گردنت چه کرد
 از حال رفت و بی ‌رمق افتاد ، روضه‌ خوان
 دیگر نگفت از این ‌که پس از کشتنت ، چه کرد
 یا ایها العزیز ! پس انگشترت کجاست ؟
 آن گله گرگ ، با تن و پیراهنت چه کرد ؟
 لرزید آسمان ، چو دویدند اسب ‌ها
 بر سینه زد رسول ، مگر دشمنت چه کرد ؟مطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش