ای آسمانی رزق امروز زمینی
 مثل علی دست خدا در آستینی 

من که خبر دارم دو دفعه صبح و مغرب
 نزد جزامی های شهرت مینشینی 

من به تو رو می آورم فردای محشر

چون معتقد هستم که تو حبل المتینی 

هرکه ذلیل ات خوانده بی شک خود ذلیل است
 هم خودعزیزی و مُعِزُّ المُؤمِنینی 

عباس ,علی اکبر ,محمد ,عون ,قاسم
 الحق و الانصاف لشگر افرینی 

 

 

 مطالب مرتبط

الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش