بی رمقی و بی حالی

پیش چشم مادر میون گودالی 

میجنگی با دست خالی 

ای تشنه لی ای بی کفن ای یارالی 

ای محروم از آب فرات 

از تشنگی دیگه نمیبینه چشات 

ای وای ای وای 

ای وای ای وای 

خشکه لبات 

کشتنت با ذکر و سلام و صلوات 

یوم علی صدر النبی 

حالا به خاک افتادی و تشنه لبیمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش