فطرس کجاست حق پرش را ادا کند

اینان تو را به معرض گرما گذاشتند

 

پایی که بر دهان شریفت نهاده‌اند

اول به روی چادر زهرا گذاشتند

 

زوایه‌­ای ز مسجد کوفه است سینه‌ات

این نیزه را به خلوت مولا گذاشتند

 

خاک فلک به معجر زینب که در سپاه

پیراهن تو را به تماشا گذاشتند

 مطالب مرتبط