کیمیا داری خاک و طلا میکنی

گبر و ترسا رو عبد خدا میکنی 

تو حسینی که معجزه ها میکنی 

با دل شیدای من داری چه ها میکنی 

اومدم که اسیر این کمند شم 

اگر حتی قراره مستمند شم 

به زمین خوردم بزار بخندم 

که میخوام با دست حسین بلند شم

میدونم حالا دلمو تنها به دتو میدم یا حسین 

در این خونم آخه مدیونم نمیرم هیچ جا حسین 

ابی عبدالله ابی عبدالله ابی عبدالله حسینمطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش