شهیدی در میان کاروانت می شوم یا نه؟
 غبار رهگذار عاشقانت می شوم یا نه؟
 دلم سنگ است می دانم، دلم تنگ است می دانی
 نمی دانم که خاک آستانت می شوم یا نه؟
 مرا با گوشه‌ی چشمی خواندی اما کاش می‌گفتی
 فدای چشم‌های مهربانت می شوم یا نه؟
 فدای تو چه جان‌های جوانی شد بگو آیا
 فدای آن شهیدان جوانت می شوم یا نه؟
 سرم را کاش بر زانو بگیری یوسف زهرا
 بگو وقت شهادت، میهمانت می‌شوم یا نه؟مطالب مرتبط

کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش