شهیدی در میان کاروانت می شوم یا نه؟
 غبار رهگذار عاشقانت می شوم یا نه؟
 دلم سنگ است می دانم، دلم تنگ است می دانی
 نمی دانم که خاک آستانت می شوم یا نه؟
 مرا با گوشه‌ی چشمی خواندی اما کاش می‌گفتی
 فدای چشم‌های مهربانت می شوم یا نه؟
 فدای تو چه جان‌های جوانی شد بگو آیا
 فدای آن شهیدان جوانت می شوم یا نه؟
 سرم را کاش بر زانو بگیری یوسف زهرا
 بگو وقت شهادت، میهمانت می‌شوم یا نه؟مطالب مرتبط