جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

میخوام روی ضریح تو سر بزارم آقا 

جز این دو قطره اشکم چیزی ندارم آقا 

موقع احتضارم برس به دادم آقا 

من اومدم در هبار به امید نگاهت 

خوب میدونم بدوم همیشه در پناهت 

آرزومه آقا بمیرم توی راهت 

ای امید نا امیدا ای پناه بی پناه ها 
مطالب مرتبط

من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش