کویر تشنه شده قلبم، ای سحاب، بیا 
 تمام زندگیم بی تو شد سراب، بیا 
 هزار جمعه گذشت و نقاب نگشودی 
 به جان فاطمه این جمعه بی نقاب بیا 
 مباد آنکه بیایی و مرده باشم من 
 شتاب کن که اجل می کند شتاب بیا 
 گذشت عمر و ندیدم تو را به بیداری 
 کرامتی کن و امشب مرا به خواب بیا 
 به کوچه کوچة شهرم ز خون دل همه شب 
 برای آمدنت ریختم گلاب بیا 
 گناه من ره دیدار بسته بر رویت 
 تو بهر دیدن من از ره ثواب بیا 
 غروب جمعه شده بی تو روزهای دلم 
 به صبح جمعة من همچو آفتاب بیا 
 به دردهای به حیدر نگفتة زهرا 
 به ناله های سحرگاه بوتراب بیا 
 به سینه ای که شکست از سُم ستور، قسم 
 به صورتی که شد از خون سر خضاب بیا 
 سرشک دیدة میثم به سیل شد تبدیل 
 هنوز نالة او مانده بی جواب بیامطالب مرتبط

بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی
صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی

پنج شنبه, 20 آبان 1400

پخش
دعای مشلول
دعای مشلول

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش