سفره ی افطار خود را پهن کردی در کجا ؟!
 سامرا یا   طوس یا   کنج بقیع   یا کربلا؟!
 لقمه ی نانی بگیر و عاشقت را سیر کن
 جان من آقا فدای لقمه ای نان شما
 نان تو از جنس نان نیمه شبهای علیست
 نیمه شب  شاه عرب   نان و رطب   سهم گدا
 مثل حیدر نیمه ی شب خانه ها را در بزن
 منتظر داری میان تک تک این خانه ها
 کوچه و پس کوچه های سینه ام بی تاب توست
 ضربه های قلب من می گوید آقا جان بیا
 مادرت چشم انتظار لحظه ی دیدار توست
 تو بیاور بهر زخم سینه و پهلو دوا
 چاره ی غمهای زهرا وارث مولا بیا
 العجل دارُالشِّفای دردهای قلب مامطالب مرتبط

ابی عبدالله آقای من
ابی عبدالله آقای من

دو شنبه, 22 خرداد 1402

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش