ز فراقت گره خوردیم و نمردیم هنوز
 سالها بی تو فِسردیم و نمردیم هنوز

عملاً کار نکردیم و فقط حرف زدیم
 بار هجر تو نبردیم و نمردیم هنوز

دل ما را نشکستی و دلت زود شکست
 دل به غیر تو سپردیم و نمردیم هنوز

دست دادیم ولی خنجری از پشت زدیم
 دست بیعت نفشردیم و نمردیم هنوز

تو همان اولش از غصهء ما پیر شدی
 ما به درد تو نخوردیم و نمردیم هنوز

بین مان بودی و رفتیم به دنبال گناه
 در جهالت همه مُردیم و نمردیم هنوز

غیبت از ماست نه از تو! چقدر تعطیلیم
 اینهمه جمعه شمردیم و نمردیم هنوز

شده ایم آهوی سلطان که بشارت بدهید
 تا نمردیم به ما حال زیارت بدهید

 مطالب مرتبط

سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش