ز فراقت گره خوردیم و نمردیم هنوز
 سالها بی تو فِسردیم و نمردیم هنوز

عملاً کار نکردیم و فقط حرف زدیم
 بار هجر تو نبردیم و نمردیم هنوز

دل ما را نشکستی و دلت زود شکست
 دل به غیر تو سپردیم و نمردیم هنوز

دست دادیم ولی خنجری از پشت زدیم
 دست بیعت نفشردیم و نمردیم هنوز

تو همان اولش از غصهء ما پیر شدی
 ما به درد تو نخوردیم و نمردیم هنوز

بین مان بودی و رفتیم به دنبال گناه
 در جهالت همه مُردیم و نمردیم هنوز

غیبت از ماست نه از تو! چقدر تعطیلیم
 اینهمه جمعه شمردیم و نمردیم هنوز

شده ایم آهوی سلطان که بشارت بدهید
 تا نمردیم به ما حال زیارت بدهید

 مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش