تو واسطه کردی به سویم دخترت را
 
 تا بین پیراهن بپیچم پیکرت را
 
 برآبرویت حق در رحمت گشوده
 
 از آسمان بهرت کفن نازل نموده
 
 اماکجائی تا ببینی نور دیده
 
 درکربلایک پیکری را سربریده
 
 جزگیسوی زینب پریشان را نفهمد
 
 هرگز کسی معنای عریان را نفهمدمطالب مرتبط

کیمیا داری خاک و طلا میکنی
کیمیا داری خاک و طلا میکنی

پنج شنبه, 18 فروردین 1401

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
چی میشه که قرص مهتاب
چی میشه که قرص مهتاب

دو شنبه, 05 آبان 1399

پخش