ای عصمت ذات خدا،نور الهُدی،بی بی خدیجه بی بی خدیجه

ما را مکُن از درگه لطفت جدا، بی بی خدیجه بی بی خدیجه

تو دلخوشیّ خیر الورایی،تو حامی دین مصطفایی

تو مادر آل هل اتایی۲بار

مولاتی یا امَّ خیرالنساء...

تو رفتی و ذکر همه شد در غمت آه و واویلا آه و واویلا

سوزد دل اهل سماوات و زمین از اشک زهرا از اشک زهرا

مرثیه خوانم با قلب مضطر،من همنوا با آل پیمبر

که فاطمه دیده داغ مادر۲بار

مولاتی یا امَّ خیرالنساء...

(بند سوم : زبانحال پیغمبر با حضرت خدیجه)

رفتی ز دنیا امّا بعد از تو شود غوغا مدینه غوغا مدینه

زهرایمان جان می دهد در پشت در از ضرب کینه از ضرب کینه

در پشت در وای از حال زارش،وای از دل زار و بی قرارش

نه من،نه تو،گردد فضه یارش

مولاتی یا امَّ خیرالنساء...

 مطالب مرتبط