مومنون آیه های قرآنند
 گاه مقداد و گاه سلمانند
 چه عرب چه عجم مسلمانند
 همه فرزندهای بارانند
 یا نوه یا نتیجه اند همه
 بچه های خدیجه اند همه
 .
 سایه اش مستدام بر سر ماست
 خانه اش قبله گاه دیگر ماست
 نامش آرامش پیمبر ماست
 مادر فاطمه است, مادر ماست
 .
 مادرم! ای امام مادرها
 بفدایت تمام مادرها
 .
 گرمی آشیان پیغمبر
 همسر مهربان پیغمبر
 یاد تو در روان پیغمبر
 نام تو بر زبان پیغمبر
 .
 خاطرات تو گرمی شب اوست
 یاد تو آه حسرت لب اوست
 .
 زن, ولی مردتر ز هر مردی
 جگر کفر را درآوردی
 قد علم کرده پیش هر دردی
 تو بر اسلام مادری کردی
 .
 نه فقط ام مومنین هستی
 ام اسلام, ام دین هستی
 .
 به تو جبریل احترام کند
 پیش پایت نبی قیام کند
 به تو باید خدا, سلام کند
 و تو را صاحب مقام کند
 .
 باید اینگونه منجلی بشوی
 مادر همسر علی بشوی
 .
 با نبی گرچه همنشین بودی
 قبل از اسلام بی قرین بودی
 بین زنها تو بهترین بودی
 در زمین آسمان نشین بودی
 .
 اشک تو ای خدیجه غرا
 ریخته گریه ملائک را
 .
 مثل ابر بهار گریه مکن
 انقدر گریه دار گریه مکن
 از بد روزگار گریه مکن
 مادر بیقرار! گریه مکن
 .
 در سرت فکر کیست می دانم
 گریه ات مال چیست می دانم
 .
 در عذار گلت چه می بینی
 که چنین بی قرار و غمگینی
 نگران هجوم گلچینی
 یا که رنجور دست سنگینی
 .
 آه از دست… آه از آن آزار
 آه از آن کوچه… آه از آن دیوارمطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش