امروز خانه دل نور وضیا ندارد                  جایی که دوست نبود انجا صفا ندارد

 رندان به کشور دل هر جا گرفته منزل       وان میرسد به محفل در خانه جاندارد

 ای شاه ماه رویان وی قبله نکویان            دریاب عاجزی را کو دست وپا ندارد

از ماخطاو لغزش از توست عفووبخشش      سلطان به زیر دستان جز این رواندارد 

تیر دعای مارا جز لطف تو اثر نیست           گر لطف مینمایی پیکان خطا ندارد

  شاها فقیر کویت سوزد در ارزویت              جز دیدنی زرویت چشم عطا نارد  

 مطالب مرتبط

ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
مناجات با امام زمان
مناجات با امام زمان

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش