وسعت واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه 

از دل آسمونی که تابیده نور فاطمه تابیده نور فاطمه

ذوالفقار پسر بنت اسد جنگیده 

مادر فاطمه داراییشو بخشیده

اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب

زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده 

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد 

من الدنیا الی العقبا 

اغیثینی یا خدیجه الکبری 
مطالب مرتبط

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش