وسعت واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه 

از دل آسمونی که تابیده نور فاطمه تابیده نور فاطمه

ذوالفقار پسر بنت اسد جنگیده 

مادر فاطمه داراییشو بخشیده

اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب

زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده 

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد

زحمتای مادر ، مادر ما نتیجه داد 

خرج حسینی شدن ما ها رو خدیجه داد 

من الدنیا الی العقبا 

اغیثینی یا خدیجه الکبری 
مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش