به سیم و زر چه حاجت بود؟! از اینها فراتر داشت
 پر از خورشید بود آری نگاهی کیمیاگر داشت

زنان از بی حجابی ها سر تسلیم افکندند
 ولی ، کنز الحیا از چادر خود تاج بر سر داشت

بزرگان عرب رایک به یک دیروز پس میزد
 که این دوشیزه فکر خواستگاری از پیمبر داشت

زمانی که همه خورشید را تکذیب میکردند
 خدیجه، چشم های مصطفی را خوب باور داشت

میان قوم خود شان و مقام او فراوان بود
 ولی نزد پیمبر عزتی چندین برابر داشت

نماز اولش را با علی پشت پیمبر خواند
 شکوه این سه تن باهم هزار الله اکبر داشت

کنار مرتضی دین خدا را یاوری می کرد
 که مالش نسبت همشیرگی با تیغ حیدر داشت

لبالب بود از قران و آن روزی که مادر شد
 به جای طفل در آغوش خود آیات کوثر داشت

همینجا میشود بر پاکی دامان او پی برد
 فقط این زن وجودی لایق زهرای اطهر داشت

علی داماد او شد کاش او آنروز را می دید
 که زهرا در نبود مادر خود دیده ای تر داشت

خدیجه در مسیر دین شترها داد بی منت
 زنی روی شتر اما هوای فتنه در سر داشت

حسن روز جمل فریاد یا زهرا به لب آورد
 به یاد خاطراتی که مروری گریه آور داشت

کمک میخواست پشت در صدا زد خادم خود را
 فدای فضه اما فاطمه، ای کاش مادر داشت

 مطالب مرتبط

 به رسم ادب به رسم وفا
به رسم ادب به رسم وفا

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش
رفیقامو بردی کرببلا پس من چی
رفیقامو بردی کرببلا پس من چی

پنج شنبه, 01 مهر 1400

پخش
دلشوره ها رو میبینی
دلشوره ها رو میبینی

سه شنبه, 23 شهریور 1400

پخش
 چه جــوری ازت دل بکنم ؟
چه جــوری ازت دل بکنم ؟

سه شنبه, 26 مرداد 1400

پخش