نامش شبیه نام پیغمبر بزرگ است

او افتخار و اعتبار هر بزرگ است 

در شان او گفتند چون حیدر بزرگ است 

آن کس بر ارباب ما مادر بزرگ است 

او بهترین همسر به ختم المرسلین است

دشمن نفهمیده که ام المومنین است 

او بهترین جامس بر اندام اسلام 

بالاترین پرچم به روی بام اسلام 

خیر است زیر چادرش فرجام اسلام 

زنده است تا روز قیامت نام اسلام 

بر نخل دین اسلام ریشه خدیجه است 

تنها نه یک همسر که اندیشه خدیجه است
مطالب مرتبط

 عمه بکشم سرمه چشام ناز میشه
عمه بکشم سرمه چشام ناز میشه

جمعه, 22 مرداد 1400

پخش
کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
سلطان دلم رعیت منم
سلطان دلم رعیت منم

سه شنبه, 20 مهر 1400

پخش