مادر فاطمه شدن کم نیست

با نبی غیر تو که همدم نیست

مادر کوثری و بیش از این

خیری توی این عالم نیست

ای مادربزرگ اربابای عالم

همراهی همیشه با آقای عالم

شبیه خدا تا ابد میرسه به ما خیر تو

لیاقت این عزت و نداره کسی غیر تو

یا ام المومنین ای مادر مادرم

یا ام المومنین ای سایه رو سرم

از شکوه و حماسه سرشاری

حتی تو سختی و گرفتاری

گردن تک تک مسلمونا

تا ابد حق مادری داری

تو بانو شریکی تو اجر رسالت

موندی پای دینت تو عصر جهالت

سپاه محمد شدی تو سختی روزگار

از یه طرف عزم تو از یه طرف ذوالفقار

 مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش